Fula, skitiga och elaka

Dramakomedi | Italien | 111 min

Ettore Scola, en av Italiens mest älskade filmregissörer avled tidigare i år. Med stor passion för nuet och glimten i ögat skildrade han efterkrigstidens Italien. Han kommenterade Italiens alla förändringar och kriser, politiska och ekonomiska och hur det påverkade de mänskliga förhållanden. Något som inte minst syns i hans satir över Roms nergångna kåkstäder I ”Fula, skitiga och elaka” där människorna lever i misär på en sophög som ett slags sentida motsvarighet till Vittorio De Sicas ”Miraklet i Milano” men utan mirakel.

Regissör: Ettore Scola
Utgivningsår: 1976
Skådespelare: Nino Manfredi, Maria Luisa Santella, Francesco Anniballi
Språk: Italienska

fulaskitigaelaka_poster.jpg