hailsatan_tt.png

Satanistiska templets sju GRUndsatser

1. “Människan ska sträva efter att agera med medkänsla och empati gentemot alla varelser enligt förnuftets principer.”

2. “Kampen för rättvisa är en ständig och nödvändig strävan som bör råda över lagar och institutioner.”

3. “Din kropp är okränkbar och inte underkastad någon annans vilja än din egen.”

4. “Andras rättigheter ska respekteras, inklusive rätten att stöta sig med andra. Att avsiktligt och orättfärdigt begränsa andras rättigheter är att förverka sina egna.”

5. “Övertygelser ska grundas på en vetenskaplig förståelse av världen. Vi ska akta oss noga för att förvränga vetenskapliga fakta till att passa vår egen agenda.”

6. “Människan är felbar. Skulle vi göra ett misstag ska vi göra vårt bästa för att ställa saker tillrätta och gottgöra den skada som kan ha uppstått.”

7. “Varje grundsats är en vägledande princip som formulerats för att inspirera till ädla sinnelag och handlingar. En anda av medkänsla, visdom och rättvisa bör alltid råda över det skrivna eller talade ordet.”

Flame_Long.gif

Filmen Hail Satan? visas på Way Out West Film 8 augusti (på Höjden, inne på festivalområdet), därefter på utvalda biografvisningar under augusti och september, samt på Monsters Of Film i oktober.

Hail Satan? har nordisk VOD-premiär 9 september